���� ���

� �������� ������� � 2015 ���� ������ ����� 14 ��������� ���� ����
���� �������� ����� ������������� ���������
���� ��������������� �������� ������������� �� ����������� ������� �������� � 2015 ����
� ������ ��������� ��������� ����� 41 ���. ������ ������� ������
� ����������� �������� � ���������� ���� ����������
���������������� ����������� ������������
� 2016 ���� ���� ����������� � �������� ��������������� 600 ��� ������
����������-���������� ������� ��������
�� �� �������������������� ��������� ������ ��� ������� ������������� �� ��������
����� �� �������������� ����� ������������ � 60 ����� ����
����������� ������ ������ ������������ ��� ���������� ���
���������� ������� � ����������� � ������ ������� �������
23 ������� �������� ����� ��������� ������ ���������
���������� ��������� � ����� �� ��������� ������ ������� ��������
� ���������� ������� ������������ �����
����������� �������� ������� �������� � ������ 310 ��������� ������ �������������� ������
���������� ����� � �����
���� �� ���� ���� ����������������� ������� �� 23 ���� ������ 1 ������� ���� ���� � ���
���� � ���������� ������������� ������ ��������� ����������� �����������
������ ������� ���������� �� ������� � ���� �����������������

������ ������������ ������� ���������� �������� ���������� ���������, ������� ������� ������������ � �������� ������� ���������� � �������� � �������� ���� ����������� ����������������� «�����». �� ���� ������������ ��� �������� ������������ ������ �� �����-�����������, - �������� «���������� �������».

������������������ ������ � ��������� ����� �� �������� ����������, ������� ������ ������ �� ����� ������������� ������ ����������� ������������ ��� ���������� �������� �����������.

������� ���� � �������� �������� �� ���� ����� �������. ��� ������ ��������� ������, ������� �������� ��������� ��������. 

�� ��������� ������, � 28 ������ �� 5 ���, � �������� ��������� �� ���� 40 ����� - 20 ��������� � 20 �������.

�� �������� ������ ���������� ��������� ������ ������� ���� ���������� � ����������� ������� ���������� ���������. � ���� ������� ������� ���������� ��������� � ��������� ��� � ������, �������� ������ ������ ������������ ������� � �������� �� ��� ������������� ������.

1 ���, ���������� ����������� �������, ����������� ��������� ����� � �����. ������� ��������� �� ���������� «������» �� ��������� ������ � ����� �������� � ������ ��. ��������.

� �������� �������� ������� ������� ������������� ��������� ��������� ������ ������ ������ ������������ ������� � ������ ��������� �����������.

��� �������� ������� ���� ������ ��������� � ������������� ���������� ������ � �������������� ����������� ������������� �����. �� ��������� ���� ��������� �������, ��������� � ������������ ���������� ������ ���������� ������.

�� ��������� ������� ���������� ����� �������� ������� ���� ������ ��������� � ��������.

��������� ������ ������� ���� ������ �����-�����������, �� ����� ������� �� ��������� � ����������� ������. ��� �����, 19 ������, ��������� ������, �����������, ��������� ��������� ���� ���������� �� ������, ����� ���� ���������� � ��������� ���������� ������������ ���������.

� �������� ��������� ���� �������������� ����������� ����������� � ���������� �������� �� ����� 50 ��� ���� � ����������� ������. �� ���� ��������� Gorlovka.ua ������� ������� �� ������������ ����������� ������� ����������� �������� �������.

28 ������ �� ����� ����������� ����� ����������� ������� �������������� ���� ��������. ��������, �������������� ����� ������ � ������� ����, ����� ���� ��������� ������ ��� ��������, ��� � ������������ ���������.

������ ������� ���������� ����� 10 ��� �������� ������ �������� � �����. ��������� ������ ������� ���� ������������ ����������� �������� �������������� ������� ��������, ������������ ������� � ��������� ������� � ������� ��� �������, ������� �������� ������� ������������.

������������ �������� ������� ������ ��������� ������������ �� ����� ����������� ��������������� ������������ ����������� ���.

���������������� ������ � ������������ ����������� �� ��������� ������ � ������ ������� ���������, ��� �������� ��������� ����������� «�����������». ������ �� ������ ������� ����� 24 ������. � ����� ����� �� ����� ������� ������������ ��� �������� ������� ���� � �������� ������������ ��� ����� ��������.

|<  <<  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >>  >|